Istoric:

În trecut comuna a purtat numele de Popânzăleşti.

Se presupune că satul ar fi luat naştere prin statornicia pe aceste meleaguri a unor plugari şi crescători de vite fugăriţi de peste Olt şi Jiu, de către opresorii feudali.

Satul îşi ia numele de la haiducul Dragu, originar din Mărunţeii de peste Olt, care s-a stabilit prin aceste locuri în jurul anului 1750 Se presupune că o parte a moşiei lui Dragu ar fi fost cumpărată în jurul anului 1800 de către Ion Ghe. Piciu şi că s-ar fi stabilit pe locul unde se află astăzi uliţa Argetoieni, fost cătun până în anul 1905. Pârâul Teslui străbate comuna, adunând Brâncoveanca, Vlaţca, Ticanul, spre a se vărsa în Olteţ.

Poziționare Geografică:

Comuna Drăgoteşti face parte din judeţul Dolj, și se află poziționată la 35km de reședința de județ, Municipiul Craiova, în zona de nord-est a județului Dolj, pe câmpia Leul-Dioşti.

Vecinii comunei sunt: la Nord – comuna Robăneşti, la Sud – comuna Teslui, la Vest – comuna Coşoveni, la Est – limita geografică care desparte fostele judeţe Dolj şi Romanaţi.

Suprafață:

Total: 6013 h

Suprafață: 137 h

Suprafață: 5876 h

Localități aflate în administrație:

Viișoara, Drăgotești, Benești, Bobeanu, Popânzălești, Buzduc.